Zwrot prowizji bankowej – co zrobić, aby go otrzymać?

Kredyty zaciąga ponad połowa Polaków, którzy chcą zaspokoić swoje potrzeby konsumenckie. Kwoty kredytów są jeszcze większe, gdyż niektórzy mają po kilka zobowiązań względem instytucji finansowych. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy kredytobiorcy wcześniej spłacają swoje kredyty. W takim przypadku mogą oni ubiegać się o proporcjonalny zwrot kosztów kredytu, czyli zwrot prowizji w określonej kwocie.

Kto może otrzymać zwrot kosztów kredytu bankowego?

Tak zwany zwrot bankowy może otrzymać konsument, który zawarł umowę kredytu z bankiem w celu zaspokojenia swoich potrzeb związanych z prowadzeniem domu. Jaśniej mówiąc może to być na przykład umowa zakupu lodówki na raty.

Polska ustawa, która określa warunki kredytu konsumenckiego każe traktować jak umowę kredytu również pożyczki i inne zobowiązania odnawialne. Oznacza to, że także w przypadku ich wcześniejszej spłaty można ubiegać się o zwrot prowizji bankowej.

Jakiej wartości kredytu dotyczy zwrot bankowy?

Zwrot bankowy dotyczy wartości kredytu nie wyższej niż 255 550 złotych lub równowartości tej kwoty w obcej walucie. Tylko w takim przypadku można mówić o kredycie konsumenckim. Wyjątkiem może być wyższa kwota pod warunkiem, że nie był on w żaden sposób zabezpieczony, na przykład hipoteką.

Zaciągnięty kredyt musiał być więc przeznaczony na remont mieszkania albo domu. Oczywiście to nie wszystkie obostrzenia. Jak w większości ustaw tak i ta określa konkretne daty zawarcia takich umów. Prawo ubiegania się o zwrot ma konsument, który zawarł stosowny dokument z bankiem po 1 stycznia 2012 roku.

Co to jest przedterminowa spłata kredytu?

Prawo do starania się o zwrot prowizji bankowej warunkuje także wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że osoba zaciągająca zobowiązanie musi przed wyznaczonym terminem dokonać całościowej spłaty kredytu.

Oczywiście ma taką możliwość i nie musi nawet informować o tym banku. Wystarczy, że wykona przelew na konkretną kwotę. Istotne jest także, aby kredyt został zamknięty. Informację o tym bank przekazuje zazwyczaj listownie lub telefonicznie.

Dopuszczalna jest także spłata kredytu w wyniku konsolidacji zobowiązań. W takim przypadku kredytobiorca musi się udać do banku i zorientować się, czy może wszystkie kredyty połączyć w jeden. Po podpisaniu nowej umowy może jednocześnie ubiegać się o zwrot bankowy wynikający z innych pożyczek, które w ten sposób zostały spłacone.

Dodaj komentarz