Wzrost płacy minimalnej w 2020 roku – ile wyjdzie netto?

Od 2020 roku płaca minimalna znacząco wzrosła, bo aż o 350 złotych brutto i obecnie wynosi 2600 złotych. Oczywiście to nie wszystkie podwyżki, jakie przynosi nowy rok. Zmianie uległa także stawka godzinowa, która obecnie wynosi 17 złotych brutto. Warto jednak wiedzieć jak są one ustalane, a w szczególności płaca minimalna.

Jak się ustala minimalną płacę w Polsce?

Płacę minimalną reguluje ustawa z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jej wysokość jest co roku podnoszona, jednak wcześniej musi być ona przedstawiona przez Radę Ministrów, a następnie poddana negocjacjom w ramach Rady Dialogu Społecznego.

Wysokość minimalnej płacy to także minimalna stawka godzinowa, a więc wraz ze wzrostem wynagrodzenia najniższej krajowej idzie także podwyżka pensji za pracę na godziny. Wszystkie te informacje muszą być podane do wiadomości publicznej do 15 września bieżącego roku.

Płaca minimalna w 2020 roku

Ustalenie minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku zostało przedstawione już w roku ubiegłym. Rząd zdecydował, że będzie ona wynosiła 2600 złotych brutto. Jest to spora podwyżka do roku poprzedniego, bo różnica wynosi aż 350 złotych brutto. Oczywiście zadowoleni z tego faktu są pracownicy, których obowiązywało najniższe wynagrodzenie.

Warto dodać, że do obliczenia jego wysokości nie wlicza się:

dodatku stażowego

dodatku za pracę w nocy

nagrody jubileuszowej

odprawy pieniężnej związane z emeryturą lub rentą

wynagrodzenia za nadgodziny

Na co ma wpływ płaca minimalna?

Wysokość minimalnego wynagrodzenia wpływa na dodatek za pracę w godzinach nocnych. Oznacza to, że pracownikowi wykonującemu swój zawód w godzinach 22:00 – 6:00 przysługuje dodatek nocny w wysokości 20% stawki godzinowej. Niektóre firmy, które w szczególności dbają o swoja kadrę podwyższają próg procentowy do 40.

Płaca minimalna ma również wpływ na wysokość odprawy pieniężnej w przypadku rozwiązanie umowy o pracę, jednak tylko, gdy nie jest to z winy pracownika. Według przepisów jej wysokość nie może wynieść więcej niż 15-krotność minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że od tego roku kwota ta wynosi 39 tysięcy złotych.

Ponadto minimalne wynagrodzenie ma wpływ jeszcze na:

kwotę wolną od potrąceń

odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania

odszkodowanie za rozwiązanie umowy przez pracownika, którego powodem jest mobbing

Ile wyniesie netto płaca minimalna?

Najważniejszą informacją dla pracowników jest oczywiście to ile pieniędzy będzie im wpływać na konto. Z samej podstawy kwota netto w 2020 roku będzie wynosić 1920 złotych i stanowi ona kwotę wolną od potrąceń na koncie bankowym.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia dla pracownika to także podniesienie limitu przychodu dla tak zwanej działalności nierejestrowanej, która nie wymaga wpisu do ewidencji CEIDG oraz opłacania składek ZUS. Od 2020 roku próg ten wynosi 1300 złotych miesięcznie brutto.

Dodaj komentarz