Testament – jak go sporządzić?

testament

Śmierć nie jest tematem, o którym chcielibyśmy rozmyślać. Życie bywa jednak nieprzewidywalne, więc warto zabezpieczyć się przed każdą możliwą ewentualnością. Zadbanie o stworzenie testamentu może znacząco ułatwić sprawy spadkowe. Co należy wiedzieć przed jego sporządzeniem? Kto może nam w tym pomóc? Podpowiadamy.

Dlaczego warto spisać testament?

Na początek należy wyjaśnić sobie co kryje się pod tym pojęciem. Testament jest to dokument, którego zadaniem jest uregulować zarządzanie własnym majątkiem w przypadku śmierci. Sporządzający może za jego pomocą zdecydować co się z nim stanie – czy zostanie komuś przekazany, czy przeznaczony do innych celów. W testamencie można wskazać na konkretnych spadkobierców lub wręcz przeciwnie – wykluczyć z dziedziczenia niektóre osoby.

W przypadku braku testamentu majątek jest rozdzielamy pomiędzy spadkobierców zgodnie z literą prawa. Testament warto sporządzić w sytuacji, gdy mamy konkretny plan na rozdysponowanie naszego dobytku. Istnieją dwa rodzaje testamentu: własnoręczny i notarialny. Pierwszy z nich można przygotować samodzielnie w domu. Powinien on zawierać datę i podpis. Testament można także spisać z pomocą notariusza. W razie takiej potrzeby warto sprawdzić w wyszukiwarce frazę testament w Rybniku.

Jak sporządzić testament?

Testament tworzony osobiście powinien być wykonany własnoręcznie. Dokument powinien zawierać datę. W przypadku tworzenia wielu testamentów obowiązywać będzie ten z najnowszą datą. Pod treścią dokumentu powinien znajdować się podpis spadkodawcy.

Testament powinien także zawierać dane osobowe spadkobiorców. Obowiązkiem jest podanie imienia i nazwiska, lecz warto podać także inne informacje jak np. data urodzenia, adres zamieszkania lub stopień pokrewieństwa. Należy także określić ich udział w dziedziczonym majątku. Analogicznie w testamencie należy podać dane osoby, którą spadkodawca chciałby wydziedziczyć. W takiej sytuacji podać należy uzasadniony powód takiego stanu rzeczy. Aby mieć pewność, że testament będzie sporządzony właściwie warto skorzystać z pomocy notariusza wyszukując frazę notariusz w Rybniku.

Dodaj komentarz