Pracownicze Plany Kapitałowe – niezbędne informacje

Do Pracowniczych Planów Kapitałowych dołączyły już wszystkie największe firmy, czyli te, które zatrudniają ponad 250 pracowników. Cały proces ma się zakończyć w połowie 2020 roku, gdy do programu przystąpią najmniejsze przedsiębiorstwa. Czym Jest PPK? Jak z tego zrezygnować? Jakie są składki i jak wybrać wpłacone środki?

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest?

PPK to pierwszy w Polsce program pozwalający na odkładanie środków pieniężnych na prywatnym koncie. Plan jego działania jest długoterminowy, a więc pewne jest to, że obowiązują w nim regulacje i normy prawne.

Ponadto program ma podnieść bezpieczeństwo środków pieniężnych obywateli. Na specjalnie utworzone konto co miesiąc będzie odprowadzana odpowiednia kwota z wynagrodzenia pracownika oraz od pracodawcy, a raz w roku od Skarbu Państwa.

Projekt wdrożonej ustawy zakłada, że pracownicy do PPK będą przypisywani etapami. Oznacza to, że najpierw przystąpią do programu osoby pracujące w firmach powyżej 250 pracowników, natomiast na samym końcu dołączą do niego najmniejsze przedsiębiorstwa.

Choć Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny system oszczędzania, to na samym początku będą do niego wpisane wszystkie osoby pracujące na etacie. Można będzie jednak z tego zrezygnować w dowolnym momencie, aczkolwiek wiązać się to będzie także z pewną utratą środków.

Jak można zrezygnować z PPK?

Każdy pracownik, który nie wyrazi chęci uczestniczenia w Pracowniczych Planach Kapitałowych będzie miał możliwość wypisania się z programu. W tym celu będzie on zobowiązany złożyć pisemną deklarację rezygnacji. Ustawa uwzględnia jednak ponowny powrót do programu.

Na pracodawcy będzie ciążyć obowiązek informowania co cztery lata pracownika, który zrezygnował z uczestnictwa o ponownym pobieraniu składek na program. Oznacza to, że będzie on musiał po raz kolejny wypisywać deklarację rezygnacji, chyba że zmieni zdanie w tym czasie.

Jakie są składki na PPK?

Na prywatne konto w PPK wpłacać pieniądze będą zarówno pracownicy, jak i pracodawcy. Z konta osoby zatrudnionej będzie pobierane 2 procent kwoty, która stanowi podstawę składek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego oraz od pracodawcy 1,5 procent z tej samej kwoty.

Kiedy można pobrać środki z konta PPK?

Pieniądze, które zgromadzi pracownik na PPK będzie mógł wypłacić po osiągnięciu 60 roku życia. Granica ta tyczy się zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Również w momencie wypisania się z programu przed ukończeniem wymaganego wieku środki pieniężne zostaną wypłacone osobie deklarującą rezygnację z udziału w PPK. Warto jednak dodać, że w takim przypadku kwota będzie umniejszona o wpłaty powitalne od Skarbu Państwa.

Dodaj komentarz