Jakie są różnice między przestępstwem a wykroczeniem?

Jakie są różnice między przestępstwem a wykroczeniem? Zagadnienie to stanowi istotną treść zarówno w teorii prawa, jak i w praktyce funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Choć na pierwszy rzut oka oba terminy mogą wydawać się wymiennie stosowane, to jednak znacząco różnią się od siebie pod względem motywacji sprawcy, szkodliwości społecznej czynu oraz wymiaru kary za jego popełnienie.

Przestępstwo kontra wykroczenie – rozróżnienie pojęć

Przestępstwo jest pojęciem szeroko rozumianym jako świadome i umyślne naruszenie norm prawnych, co prowadzi do powstania szkody społecznej. Stanowi działanie lub zaniechanie zabronione przez kodeks karny pod groźbą kary. W przypadku wykroczenia mamy do czynienia z mniej poważnym naruszeniem norm prawnych. Wykroczenia są definiowane przez ustawę o wykroczeniach jako czyny zabronione przez prawo pod groźbą kary grzywny, kary ograniczenia wolności lub aresztu. Na przykład, spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zakłócanie porządku publicznego czy drobne kradzieże to sytuacje, które zazwyczaj są klasyfikowane jako wykroczenia.

Motywacja sprawcy

Motywacje sprawcy, czyli powody, dla których dana osoba decyduje się na popełnienie czynu zabronionego, również są istotnym elementem różnicującym przestępstwa od wykroczeń, czyli spraw karnych, w Strzelcach Opolskich prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Anety Dziewior-Stankiewicz. W sytuacji przestępstwa mamy często do czynienia z premedytacją oraz zamierzonym działaniem na szkodę innych osób. Wykroczenia natomiast zazwyczaj wynikają z nieumyślnego zachowania sprawcy, choć nie zawsze można jasno wyrazić tę granicę.

Stopień szkodliwości czynu

Kolejną różnicą między przestępstwem a wykroczeniem jest stopień szkodliwości społecznej. Przestępstwo niesie ze sobą znacznie większą szkodliwość społeczną niż wykroczenie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w wymiarze kary. Kara za przestępstwo może być o wiele surowsza niż kara za wykroczenie i obejmuje takie środki jak kara pozbawienia wolności, grzywna lub obowiązek naprawienia szkody. Warto także zwrócić uwagę na aspekt procedury sądowej. Przestępstwa są ścigane z urzędu, a więc organy ścigania mają obowiązek wszczęcia postępowania, gdy tylko dowiedzą się o popełnieniu przestępstwa. Wykroczenia natomiast są ścigane na wniosek pokrzywdzonego, co oznacza, że osoba poszkodowana musi zgłosić wykroczenie do odpowiednich służb.

Dodaj komentarz