Jak działają przepompownie ścieków?

oczyszczanie sciekowW dzisiejszych czasach, gdy coraz bardziej zwracamy uwagę na ochronę środowiska, odpowiednie zarządzanie ściekami stało się niezwykle istotne. Przepompownie ścieków to jedno z narzędzi, które pomaga w skutecznym i bezpiecznym odprowadzaniu ścieków do oczyszczalni. Zapraszamy do poznania tajników ich działania oraz korzyści wynikających z ich stosowania.

Czym są przepompownie ścieków?

Przepompownie ścieków to urządzenia stosowane w sieci kanalizacyjnej, które mają za zadanie transportować ścieki na różne wysokości oraz odległości. Są one szczególnie niezbędne w przypadku terenów o zróżnicowanej topografii, gdzie przepływ ścieków może być utrudniony ze względu na różnice wysokościowe. Działa poprzez wykorzystanie pomp, które podnoszą ścieki na wyższy poziom i umożliwiają ich dalsze odprowadzenie do oczyszczalni.

Budowa przepompowni ścieków

Typowa przepompownia składa się z kilku podstawowych elementów:

a) Zbiornik:

Zbiornik służy jako miejsce gromadzenia ścieków, które wpływają do przepompowni. W zależności od potrzeb, może przybierać różne kształty i wielkości. Zbiornik jest wyposażony w specjalne czujniki poziomu cieczy, które sterują pracą pomp.

b) Pompownia:

W pompowni znajdują się pompy ściekowe, które są odpowiedzialne za transport ścieków na wyższy poziom. Pompy mogą być zanurzeniowe lub suchobieżne. Pompownia powinna być wyposażona w co najmniej dwie pompy – jedną podstawową i jedną rezerwową.

c) System rur:

Rury odprowadzające ścieki z przepompowni do oczyszczalni muszą być wykonane z materiałów odpornych na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne. Rury te są odpowiednio umocowane w gruncie i dostosowane do wymaganych przewyższeń terenowych.

3. Funkcjonowanie przepompowni ścieków

Głównym zadaniem przepompowni jest transportowanie ścieków z terenów o niższej wysokości do miejsc o wyższym poziomie. Przebieg pracy przepompowni można opisać w następujących etapach:

a) Gromadzenie ścieków:

Ścieki wpływają do zbiornika przepompowni z sieci kanalizacyjnej.

b) Uruchomienie pomp:

Gdy poziom cieczy w zbiorniku osiąga wartość wyznaczoną przez czujniki, pompy zostają uruchomione.

c) Przepompowywanie ścieków:

Włączone pompy podnoszą ścieki na wyższy poziom i umożliwiają ich dalszy transport do oczyszczalni. Jedną z firm, która specjalizuje się w budowie przepompowni ścieków, jest Maxwel-Eko.

Dodaj komentarz