Jak działa skup akumulatorów?

Przeciętny czas eksploatacji akumulatora wynosi około pięciu lat. Zwykle po takim czasie pojawiają się pierwsze problemy z uruchamianiem samochodu i najlepszym rozwiązaniem jest zakup nowego. Pojawia się jednak problem, którego bagatelizowanie mogłoby doprowadzić do dużego zagrożenia ekologicznego. Pewnie już wiesz, że chodzi o to, co zrobić z akumulatorem, który już nie nadaje się do dalszej eksploatacji. 

Skup akumulatorów – rozwiązanie dla każdego

Wszystkie wyeksploatowane urządzenia, które wytwarzają lub magazynują prąd, uznawane są za odpady niebezpieczne. Z tego powodu nie można pozbywać się ich w taki sposób, jakby były zwykłymi śmieciami. Nie zaleca się również ich długotrwałego przechowywania, gdyż znajdujące się w nich substancje chemiczne są żrące i ich wyciek może również grozić skażeniem, a w konsekwencji poparzeniem. Dlatego tak dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu jest skup akumulatorów.

Firmy, które prowadzą skup akumulatorów, wyręczają ich użytkowników w pełnym zakresie działania. Okazuje się, że nie tylko odbiorą od Ciebie zużyty akumulator, ale nawet przyjadą po niego i zabiorą do punktu skupu własnym transportem.

Jak przeprowadza się recykling akumulatorów

Oczywiście, samo dostarczenie zużytego akumulatora do punktu skupu nie jest jeszcze ostatecznym rozwiązaniem problemu. Ciągle jest to pojemnik, który zawiera substancję niebezpieczną zarówno dla środowiska, jak i dla ludzi. Dlatego w wydzielonych miejscach przeprowadzana jest utylizacja zużytych akumulatorów w Warszawie. Na czym to polega?

Aby całkowicie zdezaktywować niesprawny akumulator, firma, która zajmuje się jego utylizacją, musi wykonać kilka czynności. Zwykle sprowadzają się one do zdemontowania akumulatora i usunięcia z jego wnętrza elektrolitu (zwykle jest to roztwór kwasu siarkowego). Odfiltrowany kwas jest następnie odkwaszany i odsiarczany. Pozostaje jeszcze do zneutralizowania ołów, który jest również bardzo niebezpiecznym metalem. Dlatego przeprowadza się jego rafinację, która umożliwia ponowne wykorzystanie.

Dodaj komentarz