Inwentaryzacje zieleni — co warto o nich wiedzieć?

inwentaryzacja terenow zielonych

Inwentaryzacje zieleni to usługi, które zazwyczaj wykonywane są na etapie projektowania i uzgadniania różnego rodzaju inwestycji budowlanych. Są konieczne również wtedy kiedy chcemy uzyskać pozwolenie na wycinkę drzew lub krzewów. Sporządzane są w formie opisowej i graficznej, dzięki której ukazują stan zieleni na analizowanym obszarze. Co jeszcze warto wiedzieć na temat inwentaryzacji zieleni? Podpowiadamy.

Czym są inwentaryzacje zieleni?

Inwentaryzacje zieleni w Gdańsku nazywane są również inwentaryzacją dendrologiczną. Jest to ilościowy wykaz wszystkich drzew i krzewów rosnących na danym terenie. Są one rozpoznawane i opisywane poprzez parametry dendrologiczne takie jak obwód pnia, średnica kory, wysokość drzewa czy powierzchnia krzewu. W dokumencie tym znajduje się również dokładny opis warunków terenowych badanego obszaru, w którym znajdują się informacje dotyczące roślin kolidujących z planami inwestycyjnymi.

Dodatkowo ekspertyza taka powinna uwzględniać wskazówki dotyczące pielęgnacji, sposobu zabezpieczenia, przesadzenia lub całkowitego usunięcia poszczególnych okazów. W części opisowej powinny znaleźć się także ich fotografie. Bardzo ważnym elementem tego dokumentu jest mapa z uwzględnieniem opisywanych wcześniej warunków terenowych, a także roślin.

Kiedy warto wykonać inwentaryzacje zieleni?

Projektowanie terenów zieleni w Gdańsku to tylko jedna z usług oferowanych przez firmy zajmujące się zagadnieniem terenów zielonych. Bardzo często oferują one również możliwość wykonania inwentaryzacji zieleni. Dokument ten jest potrzebny wtedy kiedy chcemy złożyć wniosek o wycinkę drzew lub krzewów. Jest on również niezbędnym elementem w przypadku większości inwestycji realizowanych w pobliżu lub na terenie miejsc zielonych. Instytucje państwowe z kolei wykonują je zazwyczaj przed rozpoczęciem obrad dotyczących realizacji planów zagospodarowania przestrzennego. Czasami taka inwentaryzacja jest potrzebna również firmom budowlanym do wykonania kosztorysu robót.

Dodaj komentarz