Czy faktoring jest dla każdego? Przykłady branż, w których warto skorzystać z tej formy finansowania

faktoring dla kogo jest

Faktoring jest obecnie jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi finansowych zapewniających płynność finansową przedsiębiorstwom z sektora MŚP. Jest narzędziem wszechstronnym znajdującym zastosowanie tak naprawdę w każdej branży, w której stosuje się odroczone terminy płatności. Jednakże szczególnie pożądany jest w sektorach związanych między innymi z transportem, przetwórstwem mięsnym, budownictwem czy w branży drzewnej i meblarskiej. Z czego zatem wynika szczególna opłacalność faktoringu w powyższych branżach? I dlaczego akurat w tych sektorach jest szczególnie polecanym rozwiązaniem?

Czym jest faktoring?  

Faktoring jest usługą finansową, która umożliwia wykup nieprzeterminowanych wierzytelności przez firmę faktoringową należnych z tytułu sprzedaży towarów lub usług, na które wystawiono faktury z odroczonym terminem płatności.  

W umowie faktoringowej firma faktoringowa określana mianem faktora wykupuje od przedsiębiorstwa nazywanego faktorantem nieopłacone i nieprzeterminowane faktury, wypłacając w zamian w gotówce do 90% wartości widniejącej na dokumencie. Pozostałe środki zostają uiszczone przedsiębiorcy po uregulowaniu należności przez odbiorcę faktury i po potrąceniu kosztów finansowania.  

Dlaczego faktoring jest szczególnie dobrym rozwiązaniem w transporcie?  

Faktoring jest szczególnie opłacalnym narzędziem służącym do finansowania w branży transportowej, co wynika przede wszystkim z samej specyfiki funkcjonowania tego sektora. Ponieważ firmy transportowe muszą się na co dzień mierzyć z takimi wydatkami jak zakup nowych samochodów i ich serwisowanie. Opłaty związane z ubezpieczeniami pojazdów, zakupem paliwa, regulowaniem wynagrodzeń kierowców, a także często z wynajmem hal magazynowych. Do tego dochodzą wszelkiego typu koszty związane z zakupem wiz czy winiet. Natomiast wpływy gotówki za wykonane usługi odbywają się w opóźnionym czasie. W wyniku stosowania odroczonych terminów płatności liczących z reguły 60 do 90 dni. W efekcie czego ma miejsce zamrożenie kapitału, który mógłby być wykorzystany na bieżące wydatki firmy. 

Płynność finansową przedsiębiorstwa umożliwia w tym momencie faktoring, który nie wymaga składania dokumentów o kredyt. I nie wiąże się z dodatkowymi kosztami typu odsetki czy prowizja od kredytu. Po wystawieniu faktury przez przedsiębiorcę gotówka uwalniana jest nawet w ciągu jednego dnia. Dlatego warto zapoznać się szczegółowo z możliwościami, jakie przynosi faktoring na stronie: https://pragmago.pl/porada/faktoring-dla-firm-transportowych/.  

Faktoring, a przetwórstwo mięsne.  

Kolejnym przykładem branży, w której faktoring jest szczególnie pomocnym narzędziem finansowania, jest przetwórstwo mięsne.

 W przypadku tego sektora możliwe zatory płatnicze często wynikają z faktu, że sklepy dokonujące zakupu towarów regulują zobowiązania w systemie odroczonych terminów płatności. Natomiast rolnicy jako dostawcy żywca żądają od przedsiębiorców natychmiastowej płatności. W związku z czym faktoring jest szczególnym narzędziem gwarantującym natychmiastową płatność dla rolników przed otrzymaniem należności od odbiorców faktur.  

Szczególne znaczenie faktoringu w budownictwie

Następną branżą, w której faktoring jest wręcz niezastąpiony, jest budownictwo. Jest to bowiem sektor, w którym środki finansowe są często niezbędne natychmiast celem wykonania zlecenia bądź przystąpienia do przetargu. Płatności za wykonane prace natomiast odbywają się najczęściej w systemie faktur odroczonych.  

Faktoring w branży drzewnej i meblarskiej

Gałęzie działalności gospodarczej opierające się na produkcji towarów, w których materiałem bazowym jest drewno, zaliczają się do specyficznych branż, w których cykl produkcyjny jest znacząco dłuższy niż w pozostałych sektorach gospodarki. Wynika to ze specyfiki samego surowca. Ponieważ zakupione od producenta drzewo wymaga odpowiednio długiego procesu suszenia, a następnie obróbki. Dodatkowo możliwość zakupu samego surowca od Lasów Państwowych wiąże się z natychmiastową płatnością gotówką za nabyty surowiec. Natomiast klienci firm z branży drzewnej i meblarskiej płatności za zakupione towary regulują z reguły na podstawie faktur odroczonym terminem płatności sięgającym nawet do 120 dni. Możliwość korzystania z faktoringu jest zatem w tym przypadku jednym z najlepszych rozwiązań umożliwiających płynność finansową i zakup surowców do dalszej produkcji.  

Krótkie podsumowanie

Faktoring jest rozwiązaniem, które niesamowicie usprawnia funkcjonowanie każdego rodzaju przedsiębiorstwa, gwarantując płynność finansową każdej firmy. Jest też idealnym narzędziem zwiększającym możliwości inwestycyjne. Jednakże specyfika powyższych sektorów jest znacznie mocniej narażona na zatory płatnicze. Dlatego w powyższych branżach faktoring jest szczególnie wskazanym rozwiązaniem finansowym niosącym szereg wymiernych korzyści. 

 

Dodaj komentarz